Oferta

  • diagnoza i terapia zaburzeń mowy
  • stymulowanie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci
  • terapia zaburzeń mowy: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa,                   upośledzenie umysłowe, dziecięce porażenie mózgowe, dysfazja
  • terapia zaburzeń mowy u chorych z afazją i dyzartrią
  • korekta wad wymowy

Jeżeli niepokoi Państwa jakikolwiek z objawów u własnego dziecka, zapraszam  na konsultację. Możliwy jest również dojazd do domu klienta (na terenie miasta Ozimek
w cenie usługi).

Zajęcia logopedyczne odbywają się w budynku Żłobka Publicznego przy ul. Dłuskiego 15
w Ozimku, po uprzednim telefonicznym umówieniu. Wejście od strony Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej, przystosowane jest również dla osób niepełnosprawnych.